Lariya Valley v/s Samrudh LPL
Venue : Lariya Resorts
Lariya Valley
145/10
( 14.1 )
Ex. Run : 9
30
Sep, 2019 08:31 PM
toss
Lariya Valley ( Bowl )
Samrudh LPL
168/6
( 15.0 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

Lariya Valley Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (Jain ,0.5)
23-2 (Ruchit,1.4)
69-3 (,5.0)
72-4 (Jain ,5.5)
77-5 (,7.0)
93-6 (,9.2)
101-7 (Raghav,10.5)
110-8 (Luck ,12.0)
126-9 (Atal,13.0)
145-10 (,14.1)
Samrudh LPL Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
116-4 (Saket,1.4)
132-5 (Bhavit,3.2)
163-6 (Deepak,4.4)

Commentary

Lariya Valley Commentary (Inngs - 2)
Samrudh LPL Commentary (Inngs - 1)
Lariya Valley
Samrudh LPL
Sumeet
Mehta
Singhvi
Agarwal
Jain
Ruchit
Jain
Raghav
Luck
Atal
Lariya Valley
Samrudh LPL
Ruchit - Nikhil
Raghav - Aman
Raghav - PANKAJ
Aman - Raghav
Aman - HEMANT
Aman - Rohit
Aman - Lucky
Nikhil - Ruchit
Nikhil - VIKAS
PANKAJ - Raghav
PANKAJ - VIKAS
VIKAS - Nikhil
VIKAS - PANKAJ
VIKAS - Lokesh
Rohit - Aman
Lucky - Aman
Lokesh - VIKAS
Yashovardhan - Ruchit
Ball : 85
Run : 136