Samrudh LPL v/s Winners cricket Group by VXL Solar
Venue : Lariya Resorts
Samrudh LPL
64/0
( 4.2 )
Ex. Run : 7
28
Sep, 2019 07:00 PM
toss
Samrudh LPL ( Bowl )
Winners cricket Group by VXL Solar
62/7
( 10.0 )
Ex. Run : 8
Match Info

Summary

Samrudh LPL Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
Winners cricket Group by VXL Solar Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Jetain,0.1)
13-2 (SHIVA,2.4)
14-3 (Girish,3.1)
25-4 (Varun,4.3)
26-5 (Ritu,5.0)
62-6 (VIPIN,9.3)
62-7 (Shrenik,10.0)

Commentary

Samrudh LPL Commentary (Inngs - 2)
Winners cricket Group by VXL Solar Commentary (Inngs - 1)
Samrudh LPL
Winners cricket Group by VXL Solar
Bhavit
Bharat Sankhla
Puneet
Prashant Jakhar
Kishan Sharma
Deepak
Saket
Vinay
Manish
KAPIL
AMAR
Samrudh LPL
Winners cricket Group by VXL Solar
AMAR - KAPIL
KAPIL - AMAR
Ball : 26
Run : 57