Rathi Steel Yard Maheshwari v/s Marudhar Industries Association
Venue : Lariya Resort Jodhpur
Rathi Steel Yard Maheshwari
213/2
( 10.0 )
Ex. Run : 11
25
Sep, 2019 07:30 PM
toss
Rathi Steel Yard Maheshwari ( Bat )
Marudhar Industries Association
123/8
( 10.0 )
Ex. Run : 7
Match Info

Summary

Rathi Steel Yard Maheshwari Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
85-1 (Prateek Maheshwari,4.3)
184-2 (Abhishek Manihar,9.0)
Marudhar Industries Association Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
19-1 (Mudita Loonkar,1.3)
28-2 (Sunil Jangid,2.3)
36-3 (RAHUL MAHESHWARI,3.3)
58-4 (Pallav,4.5)
58-5 (Ankit,5.0)
58-6 (YASH,5.1)
77-7 (SANJAY,7.2)
100-8 (Mudit,8.5)

Commentary

Rathi Steel Yard Maheshwari Commentary (Inngs - 1)
Marudhar Industries Association Commentary (Inngs - 2)
Rathi Steel Yard Maheshwari
Marudhar Industries Association
Abhishek Manihar
Prateek Maheshwari
Abhijeet Mutha
Surendre Jajoo
Sawan Soni
NAMAN SONI
BHAVESH SHARDA
KUNAL RATHI
ANKIT TAPARIA
Rathi Steel Yard Maheshwari
Marudhar Industries Association
Abhishek Manihar - Prateek Maheshwari
Abhishek Manihar - Abhijeet Mutha
Prateek Maheshwari - Abhishek Manihar
Abhijeet Mutha - Abhishek Manihar
Abhijeet Mutha - Surendre Jajoo
Ball : 60
Run : 202