Sarthi Palton v/s Apna Ghar Swaggers
Venue : Barkat ullah Khan Stadium Jodhpur
Sarthi Palton
122/5
( 14.0 )
Ex. Run : 9
21
Sep, 2019 01:30 PM
toss
Sarthi Palton ( Bat )
Apna Ghar Swaggers
121/3
( 14.0 )
Ex. Run : 15
Match Info

Summary

Sarthi Palton Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
18-1 (Dinesh Boob,2.0)
97-2 (Aman Baheti,10.1)
110-3 (Lavesh Birla,12.1)
112-4 (Lakshit Mundra,12.3)
118-5 (Rishabh Lohiya,13.4)
Apna Ghar Swaggers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (Deepak Rathi,0.5)
65-2 (Pratik Maheshwari,6.4)
121-3 (Kunal Rathi,14.0)

Commentary

Sarthi Palton Commentary (Inngs - 1)
Apna Ghar Swaggers Commentary (Inngs - 2)
Sarthi Palton
Apna Ghar Swaggers
Bansi Lal Dhoot
Manish Modi
Pawan Boob
Sanjay Pungalia
ABHISHEK SONI
JANARDHAN VAIDHYA
RAUNAK PHOPHALIYA
Lavesh Birla
Dinesh Boob
Aman Baheti
Rishabh Lohiya
Lakshit Mundra
Mahesh Rathi
Amit Rathi
Sarthi Palton
Apna Ghar Swaggers
Mahesh Rathi - Rishabh Lohiya
Mahesh Rathi - Amit Rathi
Rishabh Lohiya - Mahesh Rathi
Rishabh Lohiya - Lavesh Birla
Aman Baheti - Lavesh Birla
Dinesh Boob - Lavesh Birla
Lakshit Mundra - Rishabh Lohiya
Lavesh Birla - Rishabh Lohiya
Lavesh Birla - Aman Baheti
Lavesh Birla - Dinesh Boob
Ball : 84
Run : 113