Kothari Pirates v/s Jai Mahesh Dragons
Venue : Barkat ullah Khan Stadium Jodhpur
Kothari Pirates
120/4
( 14.0 )
Ex. Run : 15
20
Sep, 2019 08:15 PM
toss
Kothari Pirates ( Bat )
Jai Mahesh Dragons
121/7
( 14.0 )
Ex. Run : 19
Match Info

Summary

Kothari Pirates Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (ANKIT TAPARIYA,3.1)
59-2 (Kartikay Kothari,7.0)
65-3 (Anoop Kothari,8.0)
108-4 (Kunal Moondra,12.4)
Jai Mahesh Dragons Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (Arjun Maheshwari,0.1)
11-2 (Pradeep Soni,1.0)
37-3 (Madhav Soni,2.3)
90-4 (Abhishek Manihar,8.2)
102-5 (Bhavesh Sharda,10.1)
103-6 (Mahesh Mutha,10.5)
114-7 (Nilesh Manihar,12.5)

Commentary

Kothari Pirates Commentary (Inngs - 1)
Jai Mahesh Dragons Commentary (Inngs - 2)
Kothari Pirates
Jai Mahesh Dragons
Shyam Modi
Aalok Phophalia
Abhinandhan Taparia
Archit Kella
Harshit Lohiya
Ram Niwas Dhoot
GOPAL MUNDRA
Ankit Rathi
Alok Kothari
ANKIT TAPARIYA
Kartikay Kothari
Anoop Kothari
Kunal Moondra
Dilip Kumar Rathi
Kothari Pirates
Jai Mahesh Dragons
Alok Kothari - Anoop Kothari
Alok Kothari - Dilip Kumar Rathi
Alok Kothari - Kartikay Kothari
Alok Kothari - Kunal Moondra
Alok Kothari - ANKIT TAPARIYA
Anoop Kothari - Alok Kothari
Dilip Kumar Rathi - Alok Kothari
Kartikay Kothari - Alok Kothari
Kunal Moondra - Alok Kothari
ANKIT TAPARIYA - Alok Kothari
Ball : 84
Run : 105