Sarthi Palton v/s Maheshwari Star Dabang
Venue : Barkat ullah Khan Stadium Jodhpur
Sarthi Palton
94/9
( 14.0 )
Ex. Run : 19
20
Sep, 2019 06:15 PM
toss
Sarthi Palton ( Bat )
Maheshwari Star Dabang
91/5
( 14.0 )
Ex. Run : 20
Match Info

Summary

Sarthi Palton Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
29-1 (Dinesh Boob,3.3)
35-2 (Lavesh Birla,4.4)
45-3 (Aman Baheti,5.4)
53-4 (Lakshit Mundra,8.0)
67-5 (Manish Modi,10.3)
83-6 (Rishabh Lohiya,12.4)
86-7 (Bansi Lal Dhoot,13.0)
92-8 (ABHISHEK SONI,13.5)
94-9 (Mahesh Rathi,14.0)
Maheshwari Star Dabang Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
14-1 (Pankaj Mundra,2.3)
24-2 (ANAND TAPARIYA,4.0)
39-3 (Sawan Soni,5.0)
48-4 (Govind Gandhi,8.1)
51-5 (Purshotam Soni,8.5)

Commentary

Sarthi Palton Commentary (Inngs - 1)
Maheshwari Star Dabang Commentary (Inngs - 2)
Sarthi Palton
Maheshwari Star Dabang
Pawan Boob
Sanjay Pungalia
JANARDHAN VAIDHYA
RAUNAK PHOPHALIYA
Dinesh Boob
Lavesh Birla
Aman Baheti
Lakshit Mundra
Manish Modi
Rishabh Lohiya
Mahesh Rathi
Bansi Lal Dhoot
ABHISHEK SONI
Amit Rathi
Sarthi Palton
Maheshwari Star Dabang
Mahesh Rathi - Rishabh Lohiya
Mahesh Rathi - ABHISHEK SONI
Rishabh Lohiya - Mahesh Rathi
Rishabh Lohiya - Manish Modi
Aman Baheti - Lakshit Mundra
Aman Baheti - Lavesh Birla
Amit Rathi - Mahesh Rathi
Bansi Lal Dhoot - Mahesh Rathi
Dinesh Boob - Lavesh Birla
Lakshit Mundra - Aman Baheti
Lakshit Mundra - Manish Modi
Lavesh Birla - Aman Baheti
Lavesh Birla - Dinesh Boob
Manish Modi - Rishabh Lohiya
Manish Modi - Lakshit Mundra
ABHISHEK SONI - Mahesh Rathi
Ball : 84
Run : 75