GM Finance Thunders v/s Rising Star Avengers
Venue : Barkat ullah Khan Stadium Jodhpur
GM Finance Thunders
130/7
( 14.0 )
Ex. Run : 19
19
Sep, 2019 08:15 PM
toss
Rising Star Avengers ( Bowl )
Rising Star Avengers
91/10
( 13.2 )
Ex. Run : 22
Match Info

Summary

GM Finance Thunders Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
62-1 (Mukesh Taparia,6.0)
120-2 (Arpit Laddha,12.1)
120-3 (Rohit Soni,12.2)
120-4 (Sunil Maheshwari,12.4)
128-5 (LALIT RATHI,13.4)
129-6 (Anil Soni,13.5)
130-7 (Raunak Phophaliya,14.0)
Rising Star Avengers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
7-1 (Saurabh Phophalia,1.0)
16-2 (Nitesh Soni,2.5)
27-3 (Himanshu Kalani,5.0)
46-4 (Ravi Soni,6.4)
46-5 (Sunil Kumar Rathi,7.0)
54-6 (ARPIT DHOOT,8.0)
71-7 (AKSHAY LOHIYA,10.4)
80-8 (Aashutosh Jhanwar,12.0)
80-9 (Shrikant Baheti,12.1)
91-10 (Gaurav Sarda,13.2)

Commentary

GM Finance Thunders Commentary (Inngs - 1)
Rising Star Avengers Commentary (Inngs - 2)
GM Finance Thunders
Rising Star Avengers
Dinesh Rathi
Anand Soni
Rahul Rathi
Shubham Maheshwari
Suresh Kumar Soni
RAKSHIT CHANDAK
Mukesh Taparia
Arpit Laddha
Rohit Soni
Gaurav Maheshwari
Sunil Maheshwari
LALIT RATHI
Anil Soni
Raunak Phophaliya
GM Finance Thunders
Rising Star Avengers
Gaurav Maheshwari - LALIT RATHI
Anil Soni - Gaurav Maheshwari
Arpit Laddha - Mukesh Taparia
Arpit Laddha - Rohit Soni
Mukesh Taparia - Arpit Laddha
Rohit Soni - Gaurav Maheshwari
Rohit Soni - Arpit Laddha
Sunil Maheshwari - Gaurav Maheshwari
LALIT RATHI - Gaurav Maheshwari
Raunak Phophaliya - Gaurav Maheshwari
Ball : 84
Run : 111