The Epic Blaster v/s Rishabh Royals
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
The Epic Blaster
93/0
( 6.1 )
Ex. Run : 1
28
Apr, 2019 07:10 PM
toss
Rishabh Royals ( Bat )
Rishabh Royals
92/10
( 14.2 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

The Epic Blaster Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
Rishabh Royals Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (Sagar Gehlot,0.4)
1-1 (Sagar Gehlot,0.4)
11-2 (Rishabh Jain,1.4)
16-3 (Kapil Dadich,2.1)
25-4 (Madhav soni,4.0)
43-5 (Neer Jain,6.4)
49-6 (Mohit Dhariwal,7.1)
56-7 (Raj Lunawat,7.5)
58-8 (Aayush maloo,8.3)
91-9 (Somya Salecha,14.0)
92-10 (Abhay Gothi,14.2)

Commentary

The Epic Blaster Commentary (Inngs - 2)
Rishabh Royals Commentary (Inngs - 1)
The Epic Blaster
Rishabh Royals
Rudraksh Machhar
Priyanshu Mehta
Darshil Jain
Yash Garg
Hemant Purohit
Yashwant bhati
Sanyam Jain
Madhav agarwal
Shreyansh Bhanadri
Lalit Patel
Yashvardhan Sharma
Nikhil bhati
Gaurav Mehla
The Epic Blaster
Rishabh Royals
Nikhil bhati - Gaurav Mehla
Gaurav Mehla - Nikhil bhati
Ball : 37
Run : 92