Jtex Raj v/s Rsk XI
Venue : Lariya Resorts, Jodhpur
Jtex Raj
74/10
( 9.4 )
Ex. Run : 6
27
Apr, 2019 05:30 PM
toss
Jtex Raj ( Bat )
Rsk XI
78/4
( 7.0 )
Ex. Run : 3
Match Info

Summary

Jtex Raj Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (Prateek Surana,0.5)
6-2 (Mukesh Kumar,1.3)
7-3 (Rounak Parakh,1.5)
25-4 (Vidit Mathur,4.2)
25-5 (Kratik Jhanwar,4.4)
32-6 (Kartikay Kothari,6.3)
45-7 (Yash Ranga,8.1)
70-8 (Nikhil Sharma,9.1)
70-9 (Dhairya Tatiya,9.2)
74-10 (Yash Lahoti,9.4)
Rsk XI Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Nikhil Patwa,0.1)
16-2 (Hari Soni,1.3)
40-3 (Akhil bhandari,5.0)
40-4 (Dushyant Kachhawaha,5.3)

Commentary

Jtex Raj Commentary (Inngs - 1)
Rsk XI Commentary (Inngs - 2)
Jtex Raj
Rsk XI
Tushar Mehta
Sujal Jhanwar
Rounak Parakh
Prateek Surana
Mukesh Kumar
Kartikay Kothari
Vidit Mathur
Kratik Jhanwar
Nikhil Sharma
Yash Ranga
Yash Lahoti
Dhairya Tatiya
Manan Singvi
Jtex Raj
Rsk XI
Kratik Jhanwar - Kartikay Kothari
Prateek Surana - Rounak Parakh
Rounak Parakh - Prateek Surana
Rounak Parakh - Kartikay Kothari
Vidit Mathur - Kartikay Kothari
Kartikay Kothari - Rounak Parakh
Kartikay Kothari - Vidit Mathur
Kartikay Kothari - Nikhil Sharma
Nikhil Sharma - Kartikay Kothari
Nikhil Sharma - Yash Lahoti
Nikhil Sharma - Yash Ranga
Yash Lahoti - Manan Singvi
Dhairya Tatiya - Yash Lahoti
Yash Ranga - Nikhil Sharma
Mukesh Kumar - Rounak Parakh
Ball : 58
Run : 68