Jtex Raj v/s Goldex Avengers
Venue : Lariya Resorts, Jodhpur
Jtex Raj
91/7
( 9.2 )
Ex. Run : 14
26
Apr, 2019 04:00 PM
toss
Goldex Avengers ( Bat )
Goldex Avengers
90/9
( 10.0 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

Jtex Raj Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
7-1 (Kartikay Kothari,0.3)
8-2 (Prateek Surana,1.3)
32-3 (Mukesh Kumar,4.1)
52-4 (Kratik Jhanwar,5.5)
53-5 (Vidit Mathur,6.0)
74-6 (Yash Lahoti,8.0)
86-7 (Nikhil Sharma,8.4)
Goldex Avengers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Udit Nahata,0.3)
21-2 (Ravindra,3.5)
32-3 (Ujjwal Jain,5.0)
36-4 (Arnav Singvi,5.2)
36-5 (Akshat Singhvi,5.4)
59-6 (Rishab Mehta,7.0)
84-7 (Harshit Jain,8.2)
84-8 (Harsh patwa,8.5)
89-9 (Akshat Gandhi,9.5)

Commentary

Jtex Raj Commentary (Inngs - 2)
Goldex Avengers Commentary (Inngs - 1)
Jtex Raj
Goldex Avengers
Tushar Mehta
Sujal Jhanwar
Dhairya Tatiya
Manan Singvi
Kartikay Kothari
Prateek Surana
Mukesh Kumar
Vidit Mathur
Kratik Jhanwar
Rounak Parakh
Yash Lahoti
Nikhil Sharma
Yash Ranga
Jtex Raj
Goldex Avengers
Kratik Jhanwar - Vidit Mathur
Prateek Surana - Mukesh Kumar
Rounak Parakh - Nikhil Sharma
Rounak Parakh - Yash Lahoti
Vidit Mathur - Kratik Jhanwar
Vidit Mathur - Rounak Parakh
Vidit Mathur - Mukesh Kumar
Kartikay Kothari - Prateek Surana
Nikhil Sharma - Rounak Parakh
Yash Lahoti - Rounak Parakh
Yash Ranga - Rounak Parakh
Mukesh Kumar - Prateek Surana
Mukesh Kumar - Vidit Mathur
Ball : 56
Run : 77