Rsk XI v/s Goldex Avengers
Venue : Lariya Resorts, Jodhpur
Rsk XI
94/8
( 10.0 )
Ex. Run : 11
25
Apr, 2019 05:30 PM
toss
Goldex Avengers ( Bowl )
Goldex Avengers
58/10
( 9.1 )
Ex. Run : 13
Match Info

Summary

Rsk XI Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
8-1 (Hari Soni,1.0)
31-2 (Dushyant Kachhawaha,2.3)
60-3 (Nikhil Patwa,5.0)
70-4 (Divya chajer,6.5)
73-5 (Chirag Rathi,7.2)
85-6 (Akhil bhandari,8.3)
86-7 (Prince Bhatter,9.0)
94-8 (Deepak Tiwari,10.0)
Goldex Avengers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
4-1 (Ravindra,0.3)
10-2 (Udit Nahata,1.1)
25-3 (Arnav Singvi,3.0)
42-4 (Harshit Jain,4.0)
42-5 (Rishab Mehta,4.1)
46-6 (Akshat Singhvi,5.4)
50-7 (Harsh patwa,6.2)
54-8 (Siddarth mehta,7.2)
56-9 (Ujjwal Jain,8.1)
58-10 (shreyansh Dhariwal,9.1)

Commentary

Rsk XI Commentary (Inngs - 1)
Goldex Avengers Commentary (Inngs - 2)
Rsk XI
Goldex Avengers
Jatin Sakhrani
Vinit Aseri
Aarav Jain
Ronit Kanunga
Divya chajer
Hari Soni
Dushyant Kachhawaha
Chirag Rathi
Nikhil Patwa
Prince Bhatter
Akhil bhandari
Rishabh
Deepak Tiwari
Rsk XI
Goldex Avengers
Nikhil Patwa - Prince Bhatter
Nikhil Patwa - Chirag Rathi
Nikhil Patwa - Divya chajer
Akhil bhandari - Prince Bhatter
Deepak Tiwari - Rishabh
Rishabh - Deepak Tiwari
Rishabh - Prince Bhatter
Dushyant Kachhawaha - Divya chajer
Prince Bhatter - Nikhil Patwa
Prince Bhatter - Rishabh
Hari Soni - Divya chajer
Chirag Rathi - Nikhil Patwa
Chirag Rathi - Divya chajer
Divya chajer - Nikhil Patwa
Divya chajer - Dushyant Kachhawaha
Divya chajer - Hari Soni
Divya chajer - Chirag Rathi
Ball : 59
Run : 79