Maharani stones v/s Jupiter warriors
Venue : Lariya Resorts First SEMI FINAL
Maharani stones
96/1
( 8.0 )
Ex. Run : 3
28
Feb, 2019 02:30 PM
toss
Maharani stones ( Bowl )
Jupiter warriors
95/9
( 11.5 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

Maharani stones Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
21-1 (Vikas Kochar,1.4)
Jupiter warriors Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
9-1 (Himanshu jain,1.2)
23-2 (Prince,2.4)
67-3 (Bharat Sankhla,7.0)
68-4 (Raghav Agarwal,7.4)
75-5 (Yashovardhan Mittal,8.4)
81-6 (Gaurav Bhandari,9.4)
81-7 (Abhishek Mandhana,10.0)
86-8 (Sunil Singhvi,10.3)
95-9 (Nikhil Patwa,11.5)

Commentary

Maharani stones Commentary (Inngs - 2)
Jupiter warriors Commentary (Inngs - 1)
Maharani stones
Jupiter warriors
Aman Mehta
Bhavit
Mohit Dhariwal
Nitin loonker
Pankaj Sethia
Rakesh Jain
Kalpesh Banshal
Tarun Pittie
Rohit Pareek
Vikas Kochar
Hemant Singhvi
Shibu Mehta
Maharani stones
Jupiter warriors
Hemant Singhvi - Shibu Mehta
Hemant Singhvi - Vikas Kochar
Shibu Mehta - Hemant Singhvi
Vikas Kochar - Hemant Singhvi
Ball : 48
Run : 93