Maharani stones v/s Amritam Mawericks
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Maharani stones
129/1
( 9.4 )
Ex. Run : 12
27
Feb, 2019 09:00 PM
toss
Maharani stones ( Bowl )
Amritam Mawericks
127/6
( 12.0 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

Maharani stones Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
122-1 (Vikas Kochar,8.4)
Amritam Mawericks Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
19-1 (Udhav,2.3)
41-2 (Vineet Daga,5.0)
99-3 (Saket Singhvi,10.0)
99-4 (Kishan,10.1)
99-5 (Nakul Chauhan,10.2)
122-6 (Anil Singhvi,11.4)

Commentary

Maharani stones Commentary (Inngs - 2)
Amritam Mawericks Commentary (Inngs - 1)
Maharani stones
Amritam Mawericks
Aman Mehta
Bhavit
Mohit Dhariwal
Nitin loonker
Rakesh Jain
Shibu Mehta
Kalpesh Banshal
Tarun Pittie
Rohit Pareek
Vikas Kochar
Hemant Singhvi
Pankaj Sethia
Maharani stones
Amritam Mawericks
Hemant Singhvi - Pankaj Sethia
Hemant Singhvi - Vikas Kochar
Pankaj Sethia - Hemant Singhvi
Vikas Kochar - Hemant Singhvi
Ball : 58
Run : 117