Amritam Mawericks v/s Soni polo
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Amritam Mawericks
123/7
( 12.0 )
Ex. Run : 11
26
Feb, 2019 07:00 PM
toss
Soni polo ( Bowl )
Soni polo
81/5
( 12.0 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

Amritam Mawericks Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
10-1 (Udhav,1.5)
21-2 (Kishan,4.1)
63-3 (Shaleen Jaisinghani,8.1)
82-4 (Saket Singhvi,9.4)
110-5 (Gulshan Sharma,11.1)
111-6 (Nakul Chauhan,11.2)
123-7 (SUBHASIS GARAI,12.0)
Soni polo Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (Pradeep Soni,0.4)
42-2 (Rohit Attal,6.0)
59-3 (Mumuksh,8.2)
63-4 (Sawan Soni,9.3)
70-5 (Anoop Kothari,10.5)

Commentary

Amritam Mawericks Commentary (Inngs - 1)
Soni polo Commentary (Inngs - 2)
Amritam Mawericks
Soni polo
Deepak bherwani
Kuldeep Peshwa
Rahul mehta
Vineet Daga
Shaleen Jaisinghani
Udhav
Kishan
Saket Singhvi
Gulshan Sharma
Nakul Chauhan
Anil Singhvi
SUBHASIS GARAI
Amritam Mawericks
Soni polo
Anil Singhvi - SUBHASIS GARAI
Gulshan Sharma - Nakul Chauhan
Gulshan Sharma - Saket Singhvi
Kishan - Shaleen Jaisinghani
Nakul Chauhan - Anil Singhvi
Nakul Chauhan - Gulshan Sharma
Saket Singhvi - Gulshan Sharma
Saket Singhvi - Shaleen Jaisinghani
Shaleen Jaisinghani - Kishan
Shaleen Jaisinghani - Saket Singhvi
Shaleen Jaisinghani - Udhav
Udhav - Shaleen Jaisinghani
SUBHASIS GARAI - Anil Singhvi
Ball : 72
Run : 112