Amritam Mawericks v/s Mittal marshals
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Amritam Mawericks
136/5
( 12.0 )
Ex. Run : 5
25
Feb, 2019 05:00 PM
toss
Mittal marshals ( Bowl )
Mittal marshals
127/6
( 12.0 )
Ex. Run : 11
Match Info

Summary

Amritam Mawericks Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
53-1 (Kishan,4.4)
58-2 (Udhav,5.2)
102-3 (Nakul Chauhan,9.0)
108-4 (Saket Singhvi,9.2)
136-5 (Anil Singhvi,12.0)
Mittal marshals Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
7-1 (Arpit jain,1.1)
22-2 (Ravi,2.3)
23-3 (Gaurav Agarwal,2.4)
34-4 (Deepak Khetani,3.2)
91-5 (Shubham Bhandari,8.3)
117-6 (Ravi Agarwal,11.0)

Commentary

Amritam Mawericks Commentary (Inngs - 1)
Mittal marshals Commentary (Inngs - 2)
Amritam Mawericks
Mittal marshals
Deepak bherwani
Kuldeep Peshwa
Rahul mehta
Shaleen Jaisinghani
Vineet Daga
SUBHASIS GARAI
Kishan
Udhav
Nakul Chauhan
Saket Singhvi
Gulshan Sharma
Anil Singhvi
Amritam Mawericks
Mittal marshals
Anil Singhvi - Gulshan Sharma
Gulshan Sharma - Anil Singhvi
Kishan - Udhav
Nakul Chauhan - Saket Singhvi
Nakul Chauhan - Udhav
Saket Singhvi - Gulshan Sharma
Saket Singhvi - Nakul Chauhan
Udhav - Kishan
Udhav - Nakul Chauhan
Ball : 72
Run : 131