Jupiter warriors v/s Amritam Mawericks
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Jupiter warriors
113/3
( 9.5 )
Ex. Run : 1
24
Feb, 2019 03:00 PM
toss
Jupiter warriors ( Bowl )
Amritam Mawericks
110/7
( 12.0 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

Jupiter warriors Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
55-1 (Himanshu jain,4.0)
84-2 (Bharat Sankhla,6.4)
101-3 (Prince,8.4)
Amritam Mawericks Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
3-1 (Shaleen Jaisinghani,1.1)
23-2 (Kishan,3.4)
29-3 (Saket Singhvi,5.1)
33-4 (Nakul Chauhan,5.5)
51-5 (Udhav,7.3)
57-6 (Vineet Daga,8.2)
58-7 (Rahul mehta,8.4)

Commentary

Jupiter warriors Commentary (Inngs - 2)
Amritam Mawericks Commentary (Inngs - 1)
Jupiter warriors
Amritam Mawericks
Aditya Lodha
Abhishek Mandhana
Gaurav Bhandari
Nikhil Patwa
Sunil Singhvi
Tanmay Mittal
Rishabh Dakalia
Himanshu jain
Raghav Agarwal
Bharat Sankhla
Prince
Yashovardhan Mittal
Jupiter warriors
Amritam Mawericks
Prince - Raghav Agarwal
Bharat Sankhla - Raghav Agarwal
Himanshu jain - Raghav Agarwal
Yashovardhan Mittal - Raghav Agarwal
Raghav Agarwal - Prince
Raghav Agarwal - Bharat Sankhla
Raghav Agarwal - Himanshu jain
Raghav Agarwal - Yashovardhan Mittal
Ball : 59
Run : 112