Pratap Warriors v/s Shivaji Warriors
Venue : Somani College Jodhpur
Pratap Warriors
74/3
( 10.0 )
Ex. Run : 18
26
Jan, 2019 10:18 AM
toss
Pratap Warriors ( Bowl )
Shivaji Warriors
70/6
( 10.0 )
Ex. Run : 15
Match Info

Summary

Pratap Warriors Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
15-1 (Kap,2.1)
35-2 (Manu,5.2)
61-3 (Raj Hatila,9.1)
Shivaji Warriors Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
5-1 (Rahul Mathur,0.5)
15-2 (Sunil Bora,2.2)
15-3 (Vijay Pratap,2.4)
47-4 (Manish Maheshwari,6.4)
52-5 (Lalit Malviya,7.3)
57-6 (Suraj Bora,9.0)
67-6 (Ankit Paliwal,9.3)

Commentary

Pratap Warriors Commentary (Inngs - 2)
Shivaji Warriors Commentary (Inngs - 1)
Pratap Warriors
Shivaji Warriors
Abhishek Upadhyay
Singh
Mot
Manu
Kap
Narsa
Abhi
Raj Hatila
Abhi
Pratap Warriors
Shivaji Warriors
Raj Hatila - Abhishek Purohit
Abhishek Purohit - Raj Hatila
Abhishek Purohit - Abhishek Jain
Abhishek Purohit - Narendra
Abhishek Jain - Abhishek Purohit
Manoj puri - Kapil Khatri
Manoj puri - Narendra
Kapil Khatri - Manoj puri
Narendra - Abhishek Purohit
Narendra - Manoj puri
Ball : 60
Run : 56