Fateh Paras v/s Terrific Fighters
Venue : Mayur ground
Fateh Paras
102/2
( 17.2 )
Ex. Run : 16
23
Dec, 2018 08:51 AM
toss
Fateh Paras ( Bowl )
Terrific Fighters
98/10
( 19.3 )
Ex. Run : 7
Match Info

Summary

Fateh Paras Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
10-1 (HIMANSHU JAIN,1.5)
92-2 (NAMAN SINGHVI,15.0)
92-2 (NAMAN SINGHVI,15.0)
Terrific Fighters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (LOKESH JETHANI,0.3)
36-2 (DEEPAK BOHRA,5.2)
40-3 (SUNIL SHARMA,6.3)
46-4 (ROHAN VOHRA,8.0)
50-5 (GULSHAN SHARMA,8.5)
82-6 (UDHAV MUTHA,13.0)
82-7 (HEMANT SINGHVI,13.1)
82-8 (RAHUL ARORA,13.5)
98-9 (RAHUL SETH,18.5)
98-10 (SUBHASIS GARAI,19.3)

Commentary

Fateh Paras Commentary (Inngs - 2)
Terrific Fighters Commentary (Inngs - 1)
Fateh Paras
Terrific Fighters
SAKET SINGHVI
AMIR KHAN
ANIL PARIHAR
JITENDRA BOTHRA
AMIT BHARGAVA
SIDHARTH SINGHVI
DIPESH MEHTA
VINEET DAVE
SHAILENDRA SINGH
HIMANSHU JAIN
NAMAN SINGHVI
KAPIL RAM SINGHANI
BHARAT SANKHLA
Fateh Paras
Terrific Fighters
NAMAN SINGHVI - KAPIL RAM SINGHANI
NAMAN SINGHVI - HIMANSHU JAIN
KAPIL RAM SINGHANI - NAMAN SINGHVI
KAPIL RAM SINGHANI - BHARAT SANKHLA
BHARAT SANKHLA - KAPIL RAM SINGHANI
HIMANSHU JAIN - NAMAN SINGHVI
Ball : 104
Run : 86