GM Finance v/s Friends Cricket Club
Venue : Veeru City stadium
GM Finance
96/4
( 14.5 )
Ex. Run : 10
21
Dec, 2018 12:00 PM
toss
Friends Cricket Club ( Bat )
Friends Cricket Club
95/10
( 19.5 )
Ex. Run : 18
Match Info

Summary

GM Finance Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
24-1 (GAURAV MAHESHWARI,5.2)
44-2 (BHAVIT SHARMA,7.3)
77-3 (VASHRAT NAWAZ,11.4)
82-4 (PRAVIN TAPARIA,12.2)
Friends Cricket Club Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
15-1 (RAVI MAKHIJANI,1.2)
10-1 (RAVI MAKHIJANI,1.2)
39-2 (RAKSHIT MEHTA,8.1)
39-3 (HANSRAJ CHOUDHARY,8.2)
39-3 (HANSRAJ CHOUDHARY,8.2)
52-4 (SASHI SHANKAR TRIVEDI,10.4)
78-5 (JIVESH KUMAR SHARMA,16.3)
78-6 (DEEPAK BHERWANI,16.4)
84-7 (KAPIL GIDWANI,17.3)
91-8 (GANESH SUTHAR,18.3)
93-9 (GAURAV BAJAJ,18.4)
95-10 (DHEERAJ GIDWANI,19.5)

Commentary

GM Finance Commentary (Inngs - 2)
Friends Cricket Club Commentary (Inngs - 1)
GM Finance
Friends Cricket Club
ANIL MAHESHWARI
MADHASUDHAN SONI
PANKAJ SETHIA
ROHIT SHAKHI
BHAVESH KUMAR
VASHRAT NAWAZ
GAURAV MAHESHWARI
BHAVIT SHARMA
KISHAN SHARMA
PRAVIN TAPARIA
ASHOK PARIHAR
GM Finance
Friends Cricket Club
KISHAN SHARMA - PRAVIN TAPARIA
KISHAN SHARMA - ASHOK PARIHAR
KISHAN SHARMA - VASHRAT NAWAZ
GAURAV MAHESHWARI - VASHRAT NAWAZ
PRAVIN TAPARIA - KISHAN SHARMA
ASHOK PARIHAR - KISHAN SHARMA
VASHRAT NAWAZ - KISHAN SHARMA
VASHRAT NAWAZ - GAURAV MAHESHWARI
VASHRAT NAWAZ - BHAVIT SHARMA
BHAVIT SHARMA - VASHRAT NAWAZ
Ball : 89
Run : 86