Terrific Fighters v/s Friends Cricket Club
Venue : VEERU CRICKET ACADEMY
Terrific Fighters
114/10
( 19.2 )
Ex. Run : 19
15
Dec, 2018 08:30 AM
toss
Friends Cricket Club ( Bowl )
Friends Cricket Club
68/10
( 17.1 )
Ex. Run : 10
Match Info

Summary

Terrific Fighters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (ROHAN VOHRA,1.3)
12-2 (DEEPAK BOHRA,1.4)
16-3 (,3.2)
23-4 (LOKESH JETHANI,5.3)
22-4 (LOKESH JETHANI,5.3)
70-5 (SUNIL SHARMA,12.1)
75-6 (HEMANT SINGHVI,13.3)
77-7 (RAHUL ARORA,13.5)
100-8 (PIYUSH BOTHRA,17.4)
114-9 (SUBHASIS GARAI,19.0)
114-10 (GULSHAN SHARMA,19.2)
Friends Cricket Club Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
21-1 (RAVI MAKHIJANI,5.4)
26-2 (GANESH SUTHAR,6.3)
26-3 (HANSRAJ CHOUDHARY,7.3)
28-4 (JIVESH KUMAR SHARMA,8.3)
33-5 (YUDHISHTHIR SINGH RATHORE,10.0)
39-6 (DHEERAJ GIDWANI,11.5)
43-7 (SASHI SHANKAR TRIVEDI,13.0)
53-8 (DEEPAK BHERWANI,14.2)
56-9 (GAURAV BAJAJ,15.1)
68-10 (RAKSHIT MEHTA,17.1)

Commentary

Terrific Fighters Commentary (Inngs - 1)
Friends Cricket Club Commentary (Inngs - 2)
Terrific Fighters
Friends Cricket Club
ALOK PHOPHALIYA
TARUN NIHALANI
Udhav
ROHAN VOHRA
LOKESH JETHANI
DEEPAK BOHRA
UDHAV MUTHA
PIYUSH BOTHRA
SUNIL SHARMA
HEMANT SINGHVI
RAHUL ARORA
GULSHAN SHARMA
SUBHASIS GARAI
RAHUL SETH
Terrific Fighters
Friends Cricket Club
ROHAN VOHRA - LOKESH JETHANI
LOKESH JETHANI - ROHAN VOHRA
LOKESH JETHANI - PIYUSH BOTHRA
LOKESH JETHANI - Udhav
RAHUL ARORA - PIYUSH BOTHRA
SUBHASIS GARAI - GULSHAN SHARMA
SUNIL SHARMA - PIYUSH BOTHRA
GULSHAN SHARMA - SUBHASIS GARAI
GULSHAN SHARMA - PIYUSH BOTHRA
GULSHAN SHARMA - RAHUL SETH
PIYUSH BOTHRA - LOKESH JETHANI
PIYUSH BOTHRA - SUNIL SHARMA
PIYUSH BOTHRA - GULSHAN SHARMA
PIYUSH BOTHRA - HEMANT SINGHVI
HEMANT SINGHVI - PIYUSH BOTHRA
DEEPAK BOHRA - LOKESH JETHANI
Udhav - LOKESH JETHANI
Ball : 116
Run : 95