Krystal Krokery Riders v/s GM Finance
Venue : Haanuwant School Stadium
Krystal Krokery Riders
144/6
( 20.0 )
Ex. Run : 20
15
Dec, 2018 09:00 AM
toss
GM Finance ( Bowl )
GM Finance
148/7
( 18.5 )
Ex. Run : 10
Match Info

Summary

Krystal Krokery Riders Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
2-1 (PRAKASH PHULWANI,0.4)
8-2 (GOUTAM SINGH,2.1)
8-3 (YOGESH CHANGULANI,2.3)
65-4 (VINAY THARWANI,11.3)
143-5 (MUNEER DHERA,19.4)
144-5 (MUNEER DHERA,19.4)
144-6 (PUNEET GAMNANI,20.0)
GM Finance Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
11-1 (ANIL MAHESHWARI,1.2)
47-2 (BHAVIT SHARMA,6.4)
51-3 (VASHRAT NAWAZ,8.0)
73-4 (KISHAN SHARMA,11.0)
124-5 (ASHOK PARIHAR,15.4)
124-5 (ASHOK PARIHAR,15.4)
128-6 (NAKUL CHOUHAN,17.0)
143-7 (ROHIT SHAKHI,18.1)

Commentary

Krystal Krokery Riders Commentary (Inngs - 1)
GM Finance Commentary (Inngs - 2)
Krystal Krokery Riders
GM Finance
SACHIN DIVY SAYANI
DHEERAJ SAMTANI
HARISH VAISHNAW
NIKHIL BAHETI
BHAGWAN DAS KALWANI
GOUTAM SINGH
PRAKASH PHULWANI
PUNEET GAMNANI
YOGESH CHANGULANI
VINAY THARWANI
MUNEER DHERA
ANUJ GIDWANI
Krystal Krokery Riders
GM Finance
VINAY THARWANI - PUNEET GAMNANI
YOGESH CHANGULANI - PUNEET GAMNANI
GOUTAM SINGH - PUNEET GAMNANI
GOUTAM SINGH - PRAKASH PHULWANI
PUNEET GAMNANI - VINAY THARWANI
PUNEET GAMNANI - GOUTAM SINGH
PUNEET GAMNANI - ANUJ GIDWANI
PUNEET GAMNANI - MUNEER DHERA
PRAKASH PHULWANI - GOUTAM SINGH
MUNEER DHERA - PUNEET GAMNANI
Ball : 120
Run : 124