Royal Strikers v/s Parshwanath Eleven
Venue : C Merriment Jodhpur
Royal Strikers
108/4
( 10.0 )
Ex. Run : 3
15
Nov, 2018 07:00 PM
toss
Parshwanath Eleven ( Bowl )
Parshwanath Eleven
71/10
( 9.2 )
Ex. Run : 4
Match Info

Summary

Royal Strikers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
21-1 (NIKHIL SANKHLA (CO-OWNER),3.1)
39-2 (SIDHARTH BHANSALI,4.3)
79-3 (ROHIT BHANSALI (CAPTAIN),7.2)
104-4 (Aditya Lodha,9.5)
Parshwanath Eleven Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (PRAMOD BHANSALI,0.1)
4-2 (VISHAL BHANDARI,0.5)
14-3 (GAURAV JAIN,2.2)
14-4 (Aj,2.3)
15-5 (JINENDRA SANKHLA,3.0)
33-6 (SIDHARTH JAIN,4.5)
61-7 (VIHANG SINGHI,8.1)
65-8 (Sb,9.0)
65-8 (Sb,8.5)
65-9 (RAHUL KOTHARI (OWNER),9.0)
71-10 (SHREY MEHTA,9.2)

Commentary

Royal Strikers Commentary (Inngs - 1)
Parshwanath Eleven Commentary (Inngs - 2)
Royal Strikers
Parshwanath Eleven
PIYUSH KARNAWAT
MOHIT CHHAJER
RAKESH PARAKH
REESHAB PARAKH
SIDDHARTH KOTHARI
RAVI SURANA
NIKHIL SANKHLA (CO-OWNER)
ROHIT BHANSALI (CAPTAIN)
SIDHARTH BHANSALI
SAURAV JAIN
Aditya Lodha
ARVIND PARAKH
Royal Strikers
Parshwanath Eleven
NIKHIL SANKHLA (CO-OWNER) - ROHIT BHANSALI (CAPTAIN)
ROHIT BHANSALI (CAPTAIN) - NIKHIL SANKHLA (CO-OWNER)
ROHIT BHANSALI (CAPTAIN) - SAURAV JAIN
ROHIT BHANSALI (CAPTAIN) - SIDHARTH BHANSALI
SAURAV JAIN - ROHIT BHANSALI (CAPTAIN)
SAURAV JAIN - Aditya Lodha
SIDHARTH BHANSALI - ROHIT BHANSALI (CAPTAIN)
ARVIND PARAKH - SAURAV JAIN
Aditya Lodha - SAURAV JAIN
Ball : 58
Run : 104