Royal Strikers v/s ATC Knight Riders
Venue : C Merriment Jodhpur
Royal Strikers
150/3
( 10.0 )
Ex. Run : 5
15
Nov, 2018 02:30 PM
toss
Royal Strikers ( Bowl )
ATC Knight Riders
146/3
( 10.0 )
Ex. Run : 12
Match Info

Summary

Royal Strikers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
24-1 (RAVI SURANA,2.3)
38-2 (SIDHARTH BHANSALI,3.3)
79-3 (Aditya Lodha,6.1)
ATC Knight Riders Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (Ladesh Gulechha,1.2)
54-2 (ATC,4.1)
81-3 (Pankaj sethia,5.3)

Commentary

Royal Strikers Commentary (Inngs - 2)
ATC Knight Riders Commentary (Inngs - 1)
Royal Strikers
ATC Knight Riders
NIKHIL SANKHLA (CO-OWNER)
SAURAV JAIN
PIYUSH KARNAWAT
MOHIT CHHAJER
RAKESH PARAKH
REESHAB PARAKH
SIDDHARTH KOTHARI
RAVI SURANA
ROHIT BHANSALI (CAPTAIN)
SIDHARTH BHANSALI
Aditya Lodha
ARVIND PARAKH
Royal Strikers
ATC Knight Riders
ROHIT BHANSALI (CAPTAIN) - SIDHARTH BHANSALI
ROHIT BHANSALI (CAPTAIN) - ARVIND PARAKH
ROHIT BHANSALI (CAPTAIN) - RAVI SURANA
ROHIT BHANSALI (CAPTAIN) - Aditya Lodha
SIDHARTH BHANSALI - ROHIT BHANSALI (CAPTAIN)
ARVIND PARAKH - ROHIT BHANSALI (CAPTAIN)
RAVI SURANA - ROHIT BHANSALI (CAPTAIN)
Aditya Lodha - ROHIT BHANSALI (CAPTAIN)
Ball : 57
Run : 135