Vande Mataram v/s Goyal Gunners
Venue : C Merriment Jodhpur
Vande Mataram
169/4
( 10.0 )
Ex. Run : 12
13
Nov, 2018 05:00 PM
toss
Vande Mataram ( Bat )
Goyal Gunners
71/10
( 9.4 )
Ex. Run : 8
Match Info

Summary

Vande Mataram Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (Jetain Agarwal,0.4)
83-2 (Yogesh ,5.0)
169-3 (Varun Garg,9.5)
169-4 (Anurag Agarwal,10.0)
Goyal Gunners Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (Sanjay Gupta ,0.5)
7-2 (Amit garg,1.5)
42-3 (deepak garg,3.5)
42-4 (Ajay jain,4.0)
42-5 (Akash singhal,4.2)
42-6 (Neeraj goyal,4.3)
42-7 (RAJESH GUPTA,4.4)
59-8 (Ashok Agarwal,6.5)
59-9 (Shiv prakash singhal,7.4)
71-10 (Shubh,9.4)

Commentary

Vande Mataram Commentary (Inngs - 1)
Goyal Gunners Commentary (Inngs - 2)
Vande Mataram
Goyal Gunners
Ankit Aggarwal
Ankur Agarwal
Ayush Agarwal (gabbar)
MANOJ AGARWAL
MANOJ MITTAL
Rounak Gupta
Saket Goyal
Vikrant Kumar agarwal
Yogesh
Jetain Agarwal
Kapil Singhal
Varun Garg
Anurag Agarwal
Vande Mataram
Goyal Gunners
Anurag Agarwal - Kapil Singhal
Jetain Agarwal - Yogesh
Kapil Singhal - Varun Garg
Kapil Singhal - Yogesh
Varun Garg - Kapil Singhal
Yogesh - Jetain Agarwal
Yogesh - Kapil Singhal
Ball : 60
Run : 157