JAY v/s GM Ball Burners
Venue : Lariya resort ground
JAY
129/6
( 15.0 )
Ex. Run : 11
23
Sep, 2018 09:00 PM
toss
GM Ball Burners ( Bowl )
GM Ball Burners
130/8
( 12.4 )
Ex. Run : 4
Match Info

Summary

JAY Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
21-1 (Himanshu Jain,1.5)
47-2 (Bharat Sankhla,5.2)
61-3 (Gaurav Mehta (Prince),7.0)
87-4 (Shibu Mehta,9.3)
97-5 (Mohit Dhariwal,11.1)
110-6 (Aman Mehta,12.2)
GM Ball Burners Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Madhusudan Soni,0.1)
5-2 (Udhav Mutha ,1.1)
48-3 (Abhishek Bhati,5.3)
52-4 (Gufran Quadri,6.1)
52-5 (Arjun Maheshwari,6.3)
70-6 (Mathur,7.4)
113-7 (Ajay Snehi,10.3)
124-8 (Kunal Rathi,11.3)

Commentary

JAY Commentary (Inngs - 1)
GM Ball Burners Commentary (Inngs - 2)
JAY
GM Ball Burners
Saket Singhvi
Rahul Ostwal
Anil Singhvi
Anupam Jain
Vaibhav Aachaliya
Prince
Himanshu Jain
Bharat Sankhla
Shibu Mehta
Gaurav Mehta (Prince)
Mumuksh Chopra
Mohit Dhariwal
Aman Mehta
Abhinav Kumbhat
JAY
GM Ball Burners
Shibu Mehta - Bharat Sankhla
Shibu Mehta - Mumuksh Chopra
Shibu Mehta - Gaurav Mehta (Prince)
Bharat Sankhla - Shibu Mehta
Bharat Sankhla - Himanshu Jain
Mumuksh Chopra - Shibu Mehta
Mumuksh Chopra - Abhinav Kumbhat
Mumuksh Chopra - Aman Mehta
Mumuksh Chopra - Mohit Dhariwal
Himanshu Jain - Bharat Sankhla
Gaurav Mehta (Prince) - Shibu Mehta
Abhinav Kumbhat - Mumuksh Chopra
Aman Mehta - Mumuksh Chopra
Mohit Dhariwal - Mumuksh Chopra
Ball : 90
Run : 118