KKR SPL v/s JAY
Venue : Lariya Resorts Ground
KKR SPL
110/10
( 9.1 )
Ex. Run : 4
22
Sep, 2018 07:00 PM
toss
JAY ( Bowl )
JAY
115/6
( 10.0 )
Ex. Run : 3
Match Info

Summary

KKR SPL Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Yogesh Changulani,0.1)
10-2 (Amar Vatwani,1.0)
10-3 (Prakash FULWANI,1.1)
10-4 (Vipin Ayani,1.2)
10-5 (,1.4)
42-6 (Vinay Tharwani,5.0)
46-7 (Vinod RUPANI,5.4)
106-8 (Manish Sayani,8.1)
106-9 (Deepak Khetani,8.2)
110-10 (Lokesh Jethani,9.1)
JAY Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (Bharat Sankhla,0.2)
1-2 (Shibu Mehta,0.3)
10-3 (Himanshu Jain,2.3)
46-4 (Gaurav Mehta (Prince),5.4)
46-5 (Mumuksh Chopra,6.1)
65-6 (Mohit Dhariwal,7.4)

Commentary

KKR SPL Commentary (Inngs - 1)
JAY Commentary (Inngs - 2)
KKR SPL
JAY
Deepak Bherwani
Yogesh Punjabi
Suresh Gurbani
Bhavesh sangtani
Yogesh Changulani
Prakash FULWANI
Amar Vatwani
Deepak Khetani
Vipin Ayani
Vinay Tharwani
Vinod RUPANI
Manish Sayani
Lokesh Jethani
Dixit Kurani
KKR SPL
JAY
Yogesh Changulani - Prakash FULWANI
Vinay Tharwani - Deepak Khetani
Prakash FULWANI - Deepak Khetani
Amar Vatwani - Prakash FULWANI
Deepak Khetani - Vinay Tharwani
Deepak Khetani - Manish Sayani
Deepak Khetani - Vinod RUPANI
Manish Sayani - Deepak Khetani
Dixit Kurani - Lokesh Jethani
Lokesh Jethani - Deepak Khetani
Lokesh Jethani - Dixit Kurani
Vipin Ayani - Deepak Khetani
Vinod RUPANI - Deepak Khetani
Bhavesh sangtani - Deepak Khetani
Ball : 55
Run : 106