TITOS v/s JAY
Venue : Lariya Resorts Ground
TITOS
90/10
( 10.0 )
Ex. Run : 5
21
Sep, 2018 10:00 PM
toss
JAY ( Bat )
JAY
146/8
( 10.0 )
Ex. Run : 6
Match Info

Summary

TITOS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
16-1 (Abhishek Nahta,2.2)
20-2 (Pawan ,3.3)
48-3 (Vikash Danti,5.4)
82-4 (Hemant,7.2)
83-5 (Rishabh Daga,7.5)
83-6 (Jinendra Sankhla,8.0)
83-7 (Shrenik Jain,8.1)
89-8 (Kunal Patwa,9.1)
90-9 (Vinay Sanklecha,9.4)
90-10 (Naman Kawad,10.0)
JAY Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
40-1 (Bharat Sankhla,1.4)
64-2 (Mumuksh Chopra,3.2)
73-3 (Himanshu Jain,4.0)
111-4 (Shibu Mehta,7.1)
123-5 (Saket Singhvi,8.1)
123-6 (Gaurav Mehta (Prince),8.2)
137-7 (Mohit Dhariwal,9.1)
146-8 (Aman Mehta,10.0)

Commentary

TITOS Commentary (Inngs - 2)
JAY Commentary (Inngs - 1)
TITOS
JAY
Apurv Mathur
Kanak Lalwani
Gautam Sankhla
Ravi
Pawan
Abhishek Nahta
Vikash Danti
Hemant
Shrenik Jain
Rishabh Daga
Jinendra Sankhla
Kunal Patwa
Vinay Sanklecha
Jitendra Bohra
Naman Kawad
TITOS
JAY
Jinendra Sankhla - Shrenik Jain
Vinay Sanklecha - Kunal Patwa
Vinay Sanklecha - Jitendra Bohra
Shrenik Jain - Kunal Patwa
Shrenik Jain - Hemant
Kunal Patwa - Vinay Sanklecha
Jitendra Bohra - Vinay Sanklecha
Vikash Danti - Pawan
Vikash Danti - Hemant
Rishabh Daga - Shrenik Jain
Naman Kawad - Jitendra Bohra
Pawan - Vikash Danti
Pawan - Abhishek Nahta
Hemant - Shrenik Jain
Hemant - Vikash Danti
Abhishek Nahta - Pawan
Ball : 60
Run : 85