JHARA v/s KKR SPL
Venue : Lariya Resorts Ground
JHARA
85/5
( 10.0 )
Ex. Run : 4
21
Sep, 2018 08:30 PM
toss
KKR SPL ( Bowl )
KKR SPL
91/1
( 4.1 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

JHARA Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
37-1 (Ishaan,3.4)
49-2 (Nitesh,4.1)
49-3 (Kuldeep,4.3)
65-4 (Pukhraj,6.4)
65-5 (Ashish,7.1)
KKR SPL Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
51-1 (Amar Vatwani,2.0)

Commentary

JHARA Commentary (Inngs - 1)
KKR SPL Commentary (Inngs - 2)
JHARA
KKR SPL
Vipin
Saurabh
Mohit
Rajat
Rajesh [Mentor]
Ishaan
Nitesh
Pukhraj
Kuldeep
Ashish
Niky
Somesh
Piyush
Puneet
JHARA
KKR SPL
Nitesh - Pukhraj
Nitesh - Ishaan
Ashish - Niky
Ashish - Pukhraj
Somesh - Niky
Niky - Ashish
Niky - Somesh
Piyush - Puneet
Pukhraj - Nitesh
Pukhraj - Ashish
Kuldeep - Pukhraj
Ishaan - Nitesh
Ball : 60
Run : 81