AGROHA v/s Maheshwari Warriors
Venue : Lariya Resorts Ground
AGROHA
126/3
( 10.0 )
Ex. Run : 3
21
Sep, 2018 02:30 PM
toss
Maheshwari Warriors ( Bat )
Maheshwari Warriors
140/5
( 10.0 )
Ex. Run : 7
Match Info

Summary

AGROHA Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
41-1 (Raghav,4.3)
51-2 (Ravi Agarwal,5.2)
94-3 (Yashovardhan,8.4)
Maheshwari Warriors Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Surendra Jaju,0.1)
47-2 (Ankit Taparia,3.4)
75-3 (Prateek Maheshwari,5.5)
116-4 (Sawan Soni,8.2)
123-5 (GAURAV Mundra [C],9.2)

Commentary

AGROHA Commentary (Inngs - 2)
Maheshwari Warriors Commentary (Inngs - 1)
AGROHA
Maheshwari Warriors
Mehul Mittal
Rudraj Garg
Yogesh
Akash
Rakshit Bansal
Arayaman
Sushil
Ankush Mahajan
Ravi Agarwal
Raghav
Yashovardhan
Kalpesh
Tejas
AGROHA
Maheshwari Warriors
Ravi Agarwal - Raghav
Ravi Agarwal - Yashovardhan
Tejas - Kalpesh
Kalpesh - Tejas
Kalpesh - Yashovardhan
Raghav - Ravi Agarwal
Yashovardhan - Ravi Agarwal
Yashovardhan - Kalpesh
Ball : 60
Run : 123