JHEF v/s SIA
Venue : Lariya Resorts Ground
JHEF
77/8
( 10.0 )
Ex. Run : 7
20
Sep, 2018 08:30 PM
toss
JHEF ( Bat )
SIA
80/3
( 6.0 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

JHEF Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (,0.2)
0-2 (Jayesh Bhansali,0.4)
53-3 (Vikas Kochar,5.0)
53-4 (Rohit Parihar,5.1)
53-5 (Mohit Bhandari,5.2)
69-6 (Aakash Jain,8.3)
70-7 (Mayank Jain,8.5)
71-8 (Himanshu Chajjer,9.2)
SIA Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
67-1 (Pankaj Sethiya,4.4)
67-2 (Mayank Parakh,4.5)
67-3 (Mandeep Kumar,5.1)

Commentary

JHEF Commentary (Inngs - 1)
SIA Commentary (Inngs - 2)
JHEF
SIA
JP Jain [C]
Praveen Sankhla
Manoj Rathi
Manish Kumbhat
Vijay Kothari
Nivesh Solanki
Manoj Bothra
Rounak
Vikas Kochar
Jayesh Bhansali
Gaurav Jain
Rohit Parihar
Mohit Bhandari
Aakash Jain
Mayank Jain
Himanshu Chajjer
Manish Salecha
JHEF
SIA
Manish Salecha - Gaurav Jain
Rohit Parihar - Gaurav Jain
Vikas Kochar - Gaurav Jain
Jayesh Bhansali - Vikas Kochar
Gaurav Jain - Manish Salecha
Gaurav Jain - Vikas Kochar
Gaurav Jain - Aakash Jain
Gaurav Jain - Himanshu Chajjer
Gaurav Jain - Mayank Jain
Aakash Jain - Gaurav Jain
Himanshu Chajjer - Gaurav Jain
Mayank Jain - Gaurav Jain
Mohit Bhandari - Gaurav Jain
Rounak - Vikas Kochar
Ball : 60
Run : 70