LPL v/s Maheshwari Warriors
Venue : Lariya Resorts Ground
LPL
149/7
( 10.0 )
Ex. Run : 12
20
Sep, 2018 05:30 PM
toss
Maheshwari Warriors ( Bat )
Maheshwari Warriors
164/2
( 10.0 )
Ex. Run : 7
Match Info

Summary

LPL Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (Aatish Choudhary,0.4)
41-2 (Puneet Gamnani,2.5)
85-3 (Kapil Ramsinghani,5.4)
104-4 (Hemant Singhvi,7.0)
113-5 (Rohit Atal,8.0)
132-6 (Manish Kataria,8.5)
136-7 (Rohan Vohra,9.2)
Maheshwari Warriors Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
49-1 (Abhishek Manihar,3.2)
164-2 (GAURAV Mundra [C],10.0)

Commentary

LPL Commentary (Inngs - 2)
Maheshwari Warriors Commentary (Inngs - 1)
LPL
Maheshwari Warriors
Ruchit Salecha
Sumeet Garg
Prashant Jakhar
Rishabh Dakalia
Aatish Choudhary
Kapil Ramsinghani
Puneet Gamnani
Rohit Atal
Hemant Singhvi
Manish Kataria
Rohan Vohra
NAKUL CHOUHAN
Tanuj Jain
LPL
Maheshwari Warriors
Kapil Ramsinghani - Puneet Gamnani
Kapil Ramsinghani - Rohit Atal
Aatish Choudhary - Kapil Ramsinghani
Puneet Gamnani - Kapil Ramsinghani
Hemant Singhvi - Rohit Atal
Tanuj Jain - NAKUL CHOUHAN
Rohit Atal - Kapil Ramsinghani
Rohit Atal - Hemant Singhvi
Rohit Atal - Manish Kataria
Rohan Vohra - NAKUL CHOUHAN
Rohan Vohra - Manish Kataria
NAKUL CHOUHAN - Tanuj Jain
NAKUL CHOUHAN - Rohan Vohra
Manish Kataria - Rohit Atal
Manish Kataria - Rohan Vohra
Ball : 59
Run : 136