M Harshita v/s Soni polo
Venue : lariya ground
M Harshita
101/7
( 15.0 )
Ex. Run : 2
20
Aug, 2018 07:17 PM
toss
M Harshita ( Bowl )
Soni polo
97/10
( 12.5 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

M Harshita Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (Jeetu Machar,3.2)
26-2 (Piyush Mutha,4.5)
33-3 (Aman Mehta,5.3)
66-4 (Shibu Mehta,10.1)
66-5 (kishan ,10.3)
72-6 (Tanuj Jain,11.4)
77-7 (udhav,12.1)
Soni polo Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
13-1 (Prince,1.1)
13-2 (Pradeep Soni,1.3)
27-3 (anoop kothari,2.4)
52-4 (Sawan Soni,7.1)
78-5 (hari soni,9.2)
78-6 (himanshu jain,9.3)
78-7 (Gaurav Jajoo,10.0)
91-8 (arpit modi,11.3)
92-9 (Mohit soni,12.2)
97-10 (avinash rathi,12.5)

Commentary

M Harshita Commentary (Inngs - 2)
Soni polo Commentary (Inngs - 1)
M Harshita
Soni polo
Anupam Jain
sunil singhvi
Pratik Bhandari
Yash Agarwal
Piyush Mutha
Jeetu Machar
Shibu Mehta
Aman Mehta
Tanuj Jain
kishan
udhav
vikas danti
Anil Singhvi
M Harshita
Soni polo
vikas danti - Anil Singhvi
udhav - vikas danti
udhav - Tanuj Jain
kishan - Tanuj Jain
Jeetu Machar - Piyush Mutha
Piyush Mutha - Jeetu Machar
Piyush Mutha - Shibu Mehta
Shibu Mehta - Piyush Mutha
Shibu Mehta - Tanuj Jain
Shibu Mehta - Aman Mehta
Tanuj Jain - udhav
Tanuj Jain - Shibu Mehta
Aman Mehta - Shibu Mehta
Anil Singhvi - vikas danti
Ball : 90
Run : 99