Jupiter warriors v/s M Harshita
Venue : lariya ground
Jupiter warriors
110/8
( 12.0 )
Ex. Run : 7
20
Aug, 2018 05:27 PM
toss
Jupiter warriors ( Bowl )
M Harshita
125/7
( 12.0 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

Jupiter warriors Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
20-1 (Raghav Agarwal,2.2)
37-2 (Bharat Sankhla,4.3)
39-3 (Rohan Vohra,5.0)
51-4 (abhinav kumbhat,6.1)
53-5 (Jinu Jain,6.3)
84-6 (Mohit Dhariwal,9.2)
92-7 (Pallav Sharma,10.4)
92-8 (Nakul Chauhan,11.0)
M Harshita Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
5-1 (Piyush Mutha,1.5)
33-2 (Jeetu Machar,5.0)
57-3 (Aman Mehta,6.3)
61-4 (kishan ,6.5)
108-5 (Tanuj Jain,10.2)
118-6 (Shibu Mehta,10.5)
124-7 (udhav,11.5)

Commentary

Jupiter warriors Commentary (Inngs - 2)
M Harshita Commentary (Inngs - 1)
Jupiter warriors
M Harshita
aakash Bishnoi
hardik sankhla
Vinit Garg
Jinu Jain
Raghav Agarwal
Bharat Sankhla
Rohan Vohra
abhinav kumbhat
Pallav Sharma
Mohit Dhariwal
Ronak Salecha
Nakul Chauhan
Ronak bhandari
Jupiter warriors
M Harshita
abhinav kumbhat - Jinu Jain
Jinu Jain - abhinav kumbhat
Jinu Jain - Pallav Sharma
Jinu Jain - Rohan Vohra
Jinu Jain - Bharat Sankhla
Jinu Jain - Raghav Agarwal
Mohit Dhariwal - Pallav Sharma
Pallav Sharma - Jinu Jain
Pallav Sharma - Mohit Dhariwal
Pallav Sharma - Ronak Salecha
Rohan Vohra - Jinu Jain
Bharat Sankhla - Jinu Jain
Nakul Chauhan - Ronak Salecha
Ronak Salecha - Pallav Sharma
Ronak Salecha - Ronak bhandari
Raghav Agarwal - Jinu Jain
Ball : 72
Run : 103