Mittal marshals v/s Soni polo
Venue : lariya
Mittal marshals
157/5
( 12.0 )
Ex. Run : 11
20
Aug, 2018 03:18 PM
toss
Soni polo ( Bowl )
Soni polo
160/6
( 11.2 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

Mittal marshals Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
8-1 (Nandish,0.4)
40-2 (Yogesh,3.0)
72-3 (abhishek manihar,5.1)
81-4 (Mumuksh Chopra,6.2)
114-5 (Abhjeet Mutha,9.4)
Soni polo Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
28-1 (anoop kothari,2.2)
50-2 (Pradeep Soni,4.0)
50-3 (himanshu jain,4.1)
101-4 (Sawan Soni,7.3)
110-5 (Prince,8.3)
142-6 (hari soni,10.4)

Commentary

Mittal marshals Commentary (Inngs - 1)
Soni polo Commentary (Inngs - 2)
Mittal marshals
Soni polo
vikas garg
Sunil Jangid
Prashant Jakar
Kuldeep
Tanmay Mittal
Mehul Mittal
Nandish
abhishek manihar
Yogesh
Abhjeet Mutha
Mumuksh Chopra
Rudraj
Yashowardhan
Mittal marshals
Soni polo
abhishek manihar - Abhjeet Mutha
abhishek manihar - Yogesh
Yashowardhan - Rudraj
Nandish - abhishek manihar
Rudraj - Yashowardhan
Rudraj - Abhjeet Mutha
Abhjeet Mutha - abhishek manihar
Abhjeet Mutha - Rudraj
Abhjeet Mutha - Mumuksh Chopra
Mumuksh Chopra - Abhjeet Mutha
Yogesh - abhishek manihar
Ball : 72
Run : 146