Jupiter warriors v/s Soni polo
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Jupiter warriors
106/7
( 12.0 )
Ex. Run : 8
17
Aug, 2018 09:30 PM
toss
Jupiter warriors ( Bowl )
Soni polo
108/8
( 12.0 )
Ex. Run : 7
Match Info

Summary

Jupiter warriors Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
11-1 (Raghav Agarwal,1.5)
57-2 (Bharat Sankhla,5.0)
57-3 (Rohan Vohra,5.2)
60-4 (Pallav Sharma,6.2)
86-5 (Ronak Salecha,9.3)
86-6 (abhinav kumbhat,9.5)
89-7 (Mohit Dhariwal,10.4)
Soni polo Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (anoop kothari,0.2)
1-2 (himanshu jain,1.1)
46-3 (Pradeep Soni,5.3)
53-4 (Prince,6.4)
78-5 (hari soni,9.3)
84-6 (Sawan Soni,9.5)
106-7 (Gaurav Jajoo,11.4)
107-8 (vaibhav anchaliya,11.5)

Commentary

Jupiter warriors Commentary (Inngs - 2)
Soni polo Commentary (Inngs - 1)
Jupiter warriors
Soni polo
aakash Bishnoi
Jinu Jain
Vinit Garg
Nakul Chauhan
Raghav Agarwal
Bharat Sankhla
Rohan Vohra
Ronak Salecha
Pallav Sharma
Mohit Dhariwal
abhinav kumbhat
Ronak bhandari
hardik sankhla
Jupiter warriors
Soni polo
abhinav kumbhat - Mohit Dhariwal
hardik sankhla - Ronak bhandari
Mohit Dhariwal - Ronak bhandari
Mohit Dhariwal - Ronak Salecha
Pallav Sharma - Ronak Salecha
Rohan Vohra - Bharat Sankhla
Rohan Vohra - Ronak Salecha
Ronak bhandari - hardik sankhla
Ronak bhandari - Mohit Dhariwal
Bharat Sankhla - Rohan Vohra
Bharat Sankhla - Raghav Agarwal
Ronak Salecha - Mohit Dhariwal
Ronak Salecha - Pallav Sharma
Raghav Agarwal - Bharat Sankhla
Ball : 72
Run : 98