M Harshita v/s Maharani stones
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
M Harshita
115/7
( 11.4 )
Ex. Run : 12
16
Aug, 2018 07:30 PM
toss
M Harshita ( Bowl )
Maharani stones
112/10
( 12.0 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

M Harshita Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
19-1 (Piyush Mutha,1.4)
30-2 (kishan ,3.4)
41-3 (Shibu Mehta,5.1)
51-4 (Aman Mehta,6.3)
59-5 (Tanuj Jain,7.5)
71-6 (Jeetu Machar,8.3)
81-7 (vikas danti,10.1)
Maharani stones Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
7-1 (vinay tharani,0.4)
35-2 (Pratik Maheshwari,3.3)
41-3 (Abhishek Mandana,4.4)
90-4 (Rohit bhansali,8.3)
96-5 (Puneet Gamnani,9.1)
96-6 (ankur rathi,9.2)
97-7 (Rohit Pareek,9.4)
110-8 (Raunak bhandari,11.0)
112-9 (Rohit Attal,11.3)
112-10 (Aashish parakh,12.0)

Commentary

M Harshita Commentary (Inngs - 2)
Maharani stones Commentary (Inngs - 1)
M Harshita
Maharani stones
Anupam Jain
sunil singhvi
Pratik Bhandari
Yash Agarwal
Piyush Mutha
kishan
Shibu Mehta
Aman Mehta
Tanuj Jain
vikas danti
Jeetu Machar
udhav
Anil Singhvi
M Harshita
Maharani stones
vikas danti - udhav
vikas danti - Jeetu Machar
vikas danti - Tanuj Jain
udhav - vikas danti
udhav - Anil Singhvi
kishan - Shibu Mehta
Jeetu Machar - vikas danti
Piyush Mutha - kishan
Shibu Mehta - kishan
Shibu Mehta - Aman Mehta
Tanuj Jain - vikas danti
Tanuj Jain - Aman Mehta
Aman Mehta - Shibu Mehta
Aman Mehta - Tanuj Jain
Anil Singhvi - udhav
Ball : 70
Run : 103