Solitaire jewels v/s Soni polo
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Solitaire jewels
92/10
( 10.4 )
Ex. Run : 4
16
Aug, 2018 03:30 PM
toss
Solitaire jewels ( Bowl )
Soni polo
167/6
( 12.0 )
Ex. Run : 7
Match Info

Summary

Solitaire jewels Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
8-1 (Ajay Jain,1.0)
14-2 (hemant singhvi,2.1)
14-3 (Saket Singhvi,2.3)
28-4 (Pratham Nahata,3.5)
51-5 (Pramod Bhansali,5.5)
66-6 (tarun pittie,7.0)
67-7 (himanshu mertiya,7.3)
75-8 (Sidharth Jain,8.5)
92-9 (Nitin Loonker,10.2)
92-10 (deepak bherwani,10.4)
Soni polo Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
26-1 (anoop kothari,1.2)
41-2 (Vivek Jain,3.2)
45-3 (Pradeep Soni,4.5)
100-4 (Sawan Soni,7.3)
147-5 (Prince,10.5)
160-6 (aaditya agarwal,11.4)

Commentary

Solitaire jewels Commentary (Inngs - 2)
Soni polo Commentary (Inngs - 1)
Solitaire jewels
Soni polo
Sudeep Daga
Jitendra Bohra
Ajay Jain
Pramod Bhansali
hemant singhvi
Saket Singhvi
Pratham Nahata
tarun pittie
Sidharth Jain
himanshu mertiya
kalpesh Bansal
Nitin Loonker
deepak bherwani
Solitaire jewels
Soni polo
deepak bherwani - kalpesh Bansal
tarun pittie - Sidharth Jain
tarun pittie - Pramod Bhansali
hemant singhvi - Pramod Bhansali
himanshu mertiya - Sidharth Jain
kalpesh Bansal - Sidharth Jain
kalpesh Bansal - Nitin Loonker
Sidharth Jain - tarun pittie
Sidharth Jain - himanshu mertiya
Sidharth Jain - kalpesh Bansal
Nitin Loonker - kalpesh Bansal
Pramod Bhansali - tarun pittie
Pramod Bhansali - hemant singhvi
Pramod Bhansali - Pratham Nahata
Saket Singhvi - Pramod Bhansali
Ajay Jain - Pramod Bhansali
Pratham Nahata - Pramod Bhansali
Ball : 64
Run : 88