M Harshita v/s Terrific hitters
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
M Harshita
141/6
( 11.3 )
Ex. Run : 3
15
Aug, 2018 05:30 PM
toss
Terrific hitters ( Bat )
Terrific hitters
139/6
( 12.0 )
Ex. Run : 6
Match Info

Summary

M Harshita Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
30-1 (Piyush Mutha,2.5)
38-2 (kishan ,3.5)
58-3 (Aman Mehta,6.1)
121-4 (Tanuj Jain,10.3)
131-5 (Shibu Mehta,11.0)
135-6 (udhav,11.2)
Terrific hitters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
54-1 (Rakshit Lodha,5.1)
58-2 (Deepak Khetani,6.1)
99-3 (manish kataria,8.5)
116-4 (Yogesh Changulani,10.4)
131-5 (Kapil Bhaiya,11.3)
139-6 (bunty,12.0)

Commentary

M Harshita Commentary (Inngs - 2)
Terrific hitters Commentary (Inngs - 1)
M Harshita
Terrific hitters
Anupam Jain
sunil singhvi
Pratik Bhandari
Yash Agarwal
Anil Singhvi
Piyush Mutha
kishan
Shibu Mehta
Aman Mehta
Tanuj Jain
udhav
vikas danti
Jeetu Machar
M Harshita
Terrific hitters
vikas danti - Jeetu Machar
udhav - vikas danti
kishan - Piyush Mutha
kishan - Shibu Mehta
Piyush Mutha - kishan
Shibu Mehta - udhav
Shibu Mehta - kishan
Shibu Mehta - Tanuj Jain
Shibu Mehta - Aman Mehta
Tanuj Jain - Shibu Mehta
Aman Mehta - Shibu Mehta
Ball : 69
Run : 138