Maharani stones v/s Solitaire jewels
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Maharani stones
89/7
( 12.0 )
Ex. Run : 10
14
Aug, 2018 05:30 PM
toss
Maharani stones ( Bowl )
Solitaire jewels
103/9
( 12.0 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

Maharani stones Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
13-1 (Rohit Pareek,1.1)
13-2 (Rohit bhansali,1.5)
31-3 (Puneet Gamnani,3.2)
56-4 (Abhishek Mandana,6.3)
61-5 (Pratik Maheshwari,8.0)
66-6 (Rohit Attal,8.5)
70-7 (Raunak bhandari,11.1)
Solitaire jewels Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
21-1 (Ajay Jain,1.3)
22-2 (hemant singhvi,2.3)
53-3 (Pramod Bhansali,5.1)
53-4 (Pratham Nahata,5.3)
78-5 (tarun pittie,8.2)
89-6 (Saket Singhvi,9.4)
92-7 (Nitin Loonker,10.4)
102-8 (himanshu mertiya,11.3)
103-9 (deepak bherwani,12.0)

Commentary

Maharani stones Commentary (Inngs - 2)
Solitaire jewels Commentary (Inngs - 1)
Maharani stones
Solitaire jewels
vinay tharani
Aashish parakh
Ravi Makhijani
arvind parakh
Pratik Maheshwari
Rohit Pareek
Rohit bhansali
Puneet Gamnani
Abhishek Mandana
sushil garg
Rohit Attal
Raunak bhandari
ankur rathi
Maharani stones
Solitaire jewels
Raunak bhandari - sushil garg
Rohit bhansali - Pratik Maheshwari
ankur rathi - sushil garg
sushil garg - Raunak bhandari
sushil garg - ankur rathi
sushil garg - Rohit Attal
sushil garg - Pratik Maheshwari
Abhishek Mandana - Pratik Maheshwari
Puneet Gamnani - Pratik Maheshwari
Rohit Attal - sushil garg
Pratik Maheshwari - sushil garg
Pratik Maheshwari - Abhishek Mandana
Pratik Maheshwari - Puneet Gamnani
Pratik Maheshwari - Rohit Pareek
Rohit Pareek - Pratik Maheshwari
Ball : 72
Run : 79