Karnataka Scorchers v/s Bosom Buddies
Venue : Holiday
Karnataka Scorchers
85/7
( 6.0 )
Ex. Run : 9
02
Jun, 2018 09:03 PM
toss
Bosom Buddies ( Bowl )
Bosom Buddies
61/6
( 6.0 )
Ex. Run : 12
Match Info

Summary

Karnataka Scorchers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
4-1 (Bharat,0.3)
4-2 (Yasg,0.4)
28-3 (Nikhil,2.3)
79-4 (Kishore,5.1)
79-5 (Jitu,5.2)
79-6 (..,5.3)
85-7 (Vinod,6.0)
Bosom Buddies Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
5-1 (Sagar,1.0)
37-2 (Arpit,2.5)
38-3 (Hitesh,4.4)
48-4 (Varun,5.1)
48-5 (Anil,5.2)
57-6 (Gaurav,5.5)

Commentary

Karnataka Scorchers Commentary (Inngs - 1)
Bosom Buddies Commentary (Inngs - 2)
Karnataka Scorchers
Bosom Buddies
Jitesh
Meenal
Manvi
Diya
Dinesh
Vinutha
Sharmila
Pinto
Pinky
Nita
..
Bharat
Jitu
Yasg
Nikhil
Kishore
Rahul
Vinod
Karnataka Scorchers
Bosom Buddies
Bharat - Jitu
Kishore - Jitu
Vinod - Rahul
Nikhil - Jitu
Jitu - Kishore
Jitu - Nikhil
Yash - Jitu
Sanjay - Jitu
Sanjay - Rahul
Ball : 36
Run : 76