Karnataka Scorchers v/s Mumbaikars
Venue : Hotel Holiday Inn Resort
Karnataka Scorchers
139/2
( 6.0 )
Ex. Run : 19
02
Jun, 2018 03:00 PM
toss
Karnataka Scorchers ( Bat )
Mumbaikars
60/9
( 6.0 )
Ex. Run : 12
Match Info

Summary

Karnataka Scorchers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
38-1 (Jitu,2.3)
99-2 (Nikhil,4.5)
Mumbaikars Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
22-1 (Akshat,1.1)
26-2 (Yash,2.0)
26-3 (Rohan,2.1)
26-4 (Ketan,2.3)
26-5 (Dishank,2.5)
36-6 (Vivek,3.3)
50-7 (Dilip,4.5)
54-8 (Kavish,5.1)
60-9 (Meenal,6.0)

Commentary

Karnataka Scorchers Commentary (Inngs - 1)
Mumbaikars Commentary (Inngs - 2)
Karnataka Scorchers
Mumbaikars
Jitesh
Vinod
Meenal
Manvi
Diya
Dinesh
Vinutha
Sharmila
Rahul
Pinto
Pinky
Nita
Yasg
Bharat
Nikhil
Jitu
Kishore
Karnataka Scorchers
Mumbaikars
Bharat - Nikhil
Bharat - Jitu
Kishore - Jitu
Nikhil - Bharat
Nikhil - Jitu
Jitu - Bharat
Jitu - Kishore
Jitu - Nikhil
Ball : 36
Run : 120