Soni Polo Challengers v/s Saarthi Super Kings
Venue : Dharohar Heritage Farm Second Semifinal
Soni Polo Challengers
100/8
( 12.0 )
Ex. Run : 7
24
May, 2018 06:30 PM
toss
Soni Polo Challengers ( Bat )
Saarthi Super Kings
85/9
( 12.0 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

Soni Polo Challengers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
41-1 (Pradeep Soni,3.4)
52-2 (Arun Bang,5.4)
65-3 (Mohit Soni,7.5)
71-4 (Akshay Modi,8.3)
81-5 (Sandeep rathi,9.5)
88-6 (Vishal Phophalia,10.1)
96-7 (Alok Phophaliya,10.5)
97-8 (Prakash Mantri,11.3)
Saarthi Super Kings Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
21-1 (Sunil Gandhi,3.2)
29-2 (Mukesh Taparia,4.1)
29-3 (Saurabh Taparia,5.3)
35-4 (Banshilal Dhoot,6.0)
39-5 (Manish Modi,6.4)
42-6 (Jitendra Gandhi,7.2)
43-7 (Pawan Boob,8.2)
59-8 (Dinesh Moondra,9.3)
60-9 (Rishabh Lohiya,9.4)

Commentary

Soni Polo Challengers Commentary (Inngs - 1)
Saarthi Super Kings Commentary (Inngs - 2)
Soni Polo Challengers
Saarthi Super Kings
Anil Kumar Bhootra
Anil Dhoot
Bhavesh Rathi
Deepak rathi
Sanjay Dhoot
Chandramauli Rathi
Sandeep rathi
Pradeep Soni
Arun Bang
Mohit Soni
Akshay Modi
Vishal Phophalia
Alok Phophaliya
Prakash Mantri
Manish Jhanwar
Pawan Chandak
Soni Polo Challengers
Saarthi Super Kings
Arun Bang - Sandeep rathi
Manish Jhanwar - Prakash Mantri
Manish Jhanwar - Pawan Chandak
Mohit Soni - Sandeep rathi
Pradeep Soni - Sandeep rathi
Prakash Mantri - Manish Jhanwar
Prakash Mantri - Alok Phophaliya
Sandeep rathi - Arun Bang
Sandeep rathi - Mohit Soni
Sandeep rathi - Pradeep Soni
Sandeep rathi - Vishal Phophalia
Sandeep rathi - Akshay Modi
Vishal Phophalia - Sandeep rathi
Vishal Phophalia - Alok Phophaliya
Pawan Chandak - Manish Jhanwar
Akshay Modi - Sandeep rathi
Alok Phophaliya - Prakash Mantri
Alok Phophaliya - Vishal Phophalia
Ball : 72
Run : 93