Saarthi Super Kings v/s Navratan Warriors
Venue : Dharohar the Heritage Farms
Saarthi Super Kings
86/3
( 7.1 )
Ex. Run : 6
22
May, 2018 09:30 PM
toss
Navratan Warriors ( Bat )
Navratan Warriors
84/8
( 10.0 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

Saarthi Super Kings Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
10-1 (Pawan Boob,2.0)
56-2 (Sunil Gandhi,5.2)
58-3 (Banshilal Dhoot,6.0)
Navratan Warriors Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
9-1 (Ranish Maheshwari,1.2)
15-2 (Udhav Mutha,2.0)
57-3 (Bhawesh Sharda,5.4)
59-4 (Shivam Heda,6.2)
60-5 (Govind Gandhi,7.1)
62-6 (Poonamchand Jhanwar,7.5)
78-7 (Rahul Chandak,8.5)
84-8 (Keshav Dhoot,10.0)

Commentary

Saarthi Super Kings Commentary (Inngs - 2)
Navratan Warriors Commentary (Inngs - 1)
Saarthi Super Kings
Navratan Warriors
Bahawani Kela
Aakash Phophalia
Ankur Phophalia
Dinesh Moondra
Jitendra Gandhi
Lalit Kumar Daga
Manish Chandak
Mayur Baheti
Pawan Gandhi
Rishabh Lohiya
Saurabh Taparia
Pawan Boob
Sunil Gandhi
Mukesh Taparia
Banshilal Dhoot
Manish Modi
Saarthi Super Kings
Navratan Warriors
Manish Modi - Mukesh Taparia
Mukesh Taparia - Manish Modi
Mukesh Taparia - Sunil Gandhi
Mukesh Taparia - Banshilal Dhoot
Sunil Gandhi - Mukesh Taparia
Sunil Gandhi - Pawan Boob
Banshilal Dhoot - Mukesh Taparia
Pawan Boob - Sunil Gandhi
Ball : 43
Run : 80