Soni Polo Challengers v/s Mars Tigers
Venue : Dharohar
Soni Polo Challengers
75/2
( 7.1 )
Ex. Run : 6
21
May, 2018 04:52 PM
toss
Mars Tigers ( Bat )
Mars Tigers
70/7
( 10.0 )
Ex. Run : 11
Match Info

Summary

Soni Polo Challengers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
22-1 (Pradeep Soni,1.5)
32-2 (Arun Bang,4.0)
Mars Tigers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (,1.1)
3-2 (,1.5)
3-3 (,2.0)
41-4 (,6.1)
64-5 (,8.1)
64-6 (,8.2)
64-7 (,8.3)

Commentary

Soni Polo Challengers Commentary (Inngs - 2)
Mars Tigers Commentary (Inngs - 1)
Soni Polo Challengers
Mars Tigers
Anil Kumar Bhootra
Anil Dhoot
Bhavesh Rathi
Deepak rathi
Manish Jhanwar
Prakash Mantri
Sanjay Dhoot
Vishal Phophalia
Chandramauli Rathi
Pawan Chandak
Akshay Modi
Alok Phophaliya
Sandeep rathi
Pradeep Soni
Arun Bang
Mohit Soni
Soni Polo Challengers
Mars Tigers
Arun Bang - Sandeep rathi
Mohit Soni - Sandeep rathi
Pradeep Soni - Sandeep rathi
Sandeep rathi - Arun Bang
Sandeep rathi - Mohit Soni
Sandeep rathi - Pradeep Soni
Ball : 43
Run : 69