Power Strikers v/s Navratan Warriors
Venue : Dharohar the Heritage Farms
Power Strikers
101/5
( 10.0 )
Ex. Run : 6
21
May, 2018 03:54 PM
toss
Navratan Warriors ( Bowl )
Navratan Warriors
90/7
( 10.0 )
Ex. Run : 15
Match Info

Summary

Power Strikers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
44-1 (Girish Lohiya,4.1)
47-2 (Harshal Harkut,5.3)
59-3 (Ghanshyam Laddha,6.2)
72-4 (Rohit Gandhi,7.2)
101-5 (Pankaj Lohiya,10.0)
Navratan Warriors Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
31-1 (Shivam Heda,3.1)
46-2 (Udhav Mutha,4.5)
73-3 (Govind Gandhi,7.2)
73-4 (Bhawesh Sharda,7.3)
83-5 (Rahul Chandak,9.0)
84-6 (Mudit Daga,9.3)
85-7 (Keshav Dhoot,9.5)

Commentary

Power Strikers Commentary (Inngs - 1)
Navratan Warriors Commentary (Inngs - 2)
Power Strikers
Navratan Warriors
Dinesh Baheti
Rakesh rathi
Akhil dhoot
Amit Lohiya
Harish Kumar Gandhi
Manish Jaisalmeria
Punit Lohiya
Ramesh kapooria
Yogesh Boob
Sunil Kumar Bangur
Girish Lohiya
Harshal Harkut
Mayank soni
Ghanshyam Laddha
Rohit Gandhi
Pankaj Lohiya
Power Strikers
Navratan Warriors
Pankaj Lohiya - Mayank soni
Ghanshyam Laddha - Mayank soni
Girish Lohiya - Harshal Harkut
Harshal Harkut - Girish Lohiya
Harshal Harkut - Mayank soni
Mayank soni - Pankaj Lohiya
Mayank soni - Ghanshyam Laddha
Mayank soni - Harshal Harkut
Mayank soni - Rohit Gandhi
Rohit Gandhi - Mayank soni
Ball : 60
Run : 95