Saarthi Super Kings v/s DG Avengers
Venue : Dharohar the Heritage Farms
Saarthi Super Kings
92/8
( 10.0 )
Ex. Run : 10
21
May, 2018 03:54 PM
toss
DG Avengers ( Bowl )
DG Avengers
95/3
( 8.4 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

Saarthi Super Kings Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
10-1 (Mukesh Taparia,1.2)
10-2 (Saurabh Taparia,1.4)
26-3 (Manish Modi,3.1)
44-4 (Pawan Boob,4.3)
44-5 (Rishabh Lohiya,4.4)
68-6 (Banshilal Dhoot,6.4)
68-7 (Sunil Gandhi,6.5)
92-8 (Bahawani Kela,10.0)
DG Avengers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (saurabh Shah,0.4)
5-2 (Shrikant Rathi,1.2)
69-3 (Gaurav Lohiya,7.5)

Commentary

Saarthi Super Kings Commentary (Inngs - 1)
DG Avengers Commentary (Inngs - 2)
Saarthi Super Kings
DG Avengers
Aakash Phophalia
Ankur Phophalia
Dinesh Moondra
Lalit Kumar Daga
Manish Chandak
Mayur Baheti
Mukesh Taparia
Pawan Gandhi
Saurabh Taparia
Manish Modi
Pawan Boob
Banshilal Dhoot
Rishabh Lohiya
Bahawani Kela
Sunil Gandhi
Jitendra Gandhi
Saarthi Super Kings
DG Avengers
Bahawani Kela - Jitendra Gandhi
Bahawani Kela - Banshilal Dhoot
Jitendra Gandhi - Bahawani Kela
Manish Modi - Pawan Gandhi
Manish Modi - Pawan Boob
Mukesh Taparia - Pawan Gandhi
Pawan Gandhi - Manish Modi
Pawan Gandhi - Mukesh Taparia
Rishabh Lohiya - Banshilal Dhoot
Saurabh Taparia - Pawan Gandhi
Sunil Gandhi - Bahawani Kela
Banshilal Dhoot - Bahawani Kela
Banshilal Dhoot - Pawan Boob
Pawan Boob - Manish Modi
Pawan Boob - Banshilal Dhoot
Ball : 60
Run : 82