ARHAM INDIANS v/s MAA VANKAL WARRIORS
Venue : Dharohar-The Heritage Farm Jodhpur
ARHAM INDIANS
68/7
( 10.0 )
Ex. Run : 14
12
May, 2018 07:00 PM
toss
MAA VANKAL WARRIORS ( Bowl )
MAA VANKAL WARRIORS
72/6
( 9.5 )
Ex. Run : 1
Match Info

Summary

ARHAM INDIANS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Kalpit Bothra,0.2)
0-2 (Vimal Singhvi,1.2)
22-3 (Dilip Saraf,3.5)
39-4 (Ankit Singhvi,6.5)
52-5 (Rakesh Bohra,8.0)
59-6 (Ankush Singhvi,8.5)
68-7 (Dinesh Maloo,10.0)
MAA VANKAL WARRIORS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Mohit Dhariwal,0.1)
13-2 (Anil Vadera,1.3)
33-3 (Abhishek Chhajer,5.2)
58-4 (Bharat Jain,8.1)
59-5 (Rajendra Dhariwal,8.4)
63-6 (Rakesh Dhariwal,9.2)

Commentary

ARHAM INDIANS Commentary (Inngs - 1)
MAA VANKAL WARRIORS Commentary (Inngs - 2)
ARHAM INDIANS
MAA VANKAL WARRIORS
Bhavesh Maloo
Manish Bhanshali
Pramod Singhvi
Harshil Bothra
Om Prakash Bohra
Kalpit Bothra
Vimal Singhvi
Dilip Saraf
Ankit Singhvi
Ankush Singhvi
Rakesh Bohra
Dinesh Maloo
Jitendra Chhajer
ARHAM INDIANS
MAA VANKAL WARRIORS
Jitendra Chhajer - Dinesh Maloo
Vimal Singhvi - Dilip Saraf
Dilip Saraf - Vimal Singhvi
Dilip Saraf - Ankit Singhvi
Kalpit Bothra - Vimal Singhvi
Ankit Singhvi - Dilip Saraf
Ankit Singhvi - Ankush Singhvi
Ankush Singhvi - Ankit Singhvi
Ankush Singhvi - Dinesh Maloo
Dinesh Maloo - Jitendra Chhajer
Dinesh Maloo - Ankush Singhvi
Rakesh Bohra - Ankush Singhvi
Ball : 60
Run : 54