PDJC PARTEX RIDERS v/s METRO ROYALS
Venue : Dharohar-The Heritage Farm Jodhpur
PDJC PARTEX RIDERS
99/9
( 10.0 )
Ex. Run : 7
12
May, 2018 05:30 PM
toss
PDJC PARTEX RIDERS ( Bat )
METRO ROYALS
86/10
( 10.0 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

PDJC PARTEX RIDERS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (Dinesh Ji Vadera,0.4)
17-2 (Nikhil Nahata,2.2)
33-3 (Mayank Parakh,3.5)
33-4 (Sanyam Bothra,4.0)
45-5 (Deepak Sanklecha,5.2)
51-6 (Vikash Dosi,6.0)
83-7 (Arvind Parakh,8.4)
83-8 (Ronit Sethiya,8.5)
83-9 (Amit Bohra,9.0)
METRO ROYALS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Dinesh Bohra,0.1)
0-2 (Vishal Sanklecha,0.3)
18-3 (Amit Jain,3.0)
19-4 (Anish Jain,3.0)
26-5 (Hitesh Chhajer,4.2)
30-6 (Jitendra Bohra,5.0)
43-7 (Raj Bohra,5.5)
80-8 (Rajesh Bhanshali,9.3)
86-9 (Rishabh Chhajer,9.5)
86-10 (Tanish Jain,10.0)

Commentary

PDJC PARTEX RIDERS Commentary (Inngs - 1)
METRO ROYALS Commentary (Inngs - 2)
PDJC PARTEX RIDERS
METRO ROYALS
Piyush Jain
Pawan Maloo
Nikhil Nahata
Dinesh Ji Vadera
Mayank Parakh
Sanyam Bothra
Deepak Sanklecha
Arvind Parakh
Vikash Dosi
Ronit Sethiya
Sourabh Chhajer
Amit Bohra
Vipin Bothra
PDJC PARTEX RIDERS
METRO ROYALS
Amit Bohra - Sourabh Chhajer
Mayank Parakh - Nikhil Nahata
Mayank Parakh - Sanyam Bothra
Nikhil Nahata - Mayank Parakh
Nikhil Nahata - Dinesh Ji Vadera
Arvind Parakh - Deepak Sanklecha
Arvind Parakh - Ronit Sethiya
Dinesh Ji Vadera - Nikhil Nahata
Sanyam Bothra - Mayank Parakh
Sanyam Bothra - Deepak Sanklecha
Sourabh Chhajer - Vipin Bothra
Deepak Sanklecha - Arvind Parakh
Ronit Sethiya - Arvind Parakh
Ronit Sethiya - Sourabh Chhajer
Vipin Bothra - Sourabh Chhajer
Vikash Dosi - Arvind Parakh
Ball : 60
Run : 92