ARHAM INDIANS v/s ROYAL STRIKERS
Venue : Dharohar-The Heritage Farm Jodhpur
ARHAM INDIANS
145/4
( 10.0 )
Ex. Run : 11
11
May, 2018 09:00 PM
toss
ROYAL STRIKERS ( Bowl )
ROYAL STRIKERS
125/9
( 10.0 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

ARHAM INDIANS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
18-1 (Dilip Saraf,1.2)
55-2 (Ankush Singhvi,4.0)
89-3 (Kalpit Bothra,5.3)
132-4 (Vimal Singhvi,9.0)
ROYAL STRIKERS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (Rakesh Dhariwal,0.5)
40-2 (Kailash Dhariwal,2.3)
47-3 (Sunil Bohra,3.0)
47-4 (Sawai maloo,3.2)
69-5 (Rishabh Jain,6.1)
109-6 (Rishabh Sanklecha,8.4)
117-7 (Rajesh Sanklecha,9.0)
117-8 (SPARSH JAIN,9.1)
119-9 (Darshan Maloo,9.3)

Commentary

ARHAM INDIANS Commentary (Inngs - 1)
ROYAL STRIKERS Commentary (Inngs - 2)
ARHAM INDIANS
ROYAL STRIKERS
Bhavesh Maloo
Manish Bhanshali
Pramod Singhvi
Harshil Bothra
Dinesh Maloo
Rakesh Bohra
Om Prakash Bohra
Ankush Singhvi
Dilip Saraf
Kalpit Bothra
Ankit Singhvi
Vimal Singhvi
Jitendra Chhajer
ARHAM INDIANS
ROYAL STRIKERS
Vimal Singhvi - Ankit Singhvi
Dilip Saraf - Ankush Singhvi
Kalpit Bothra - Ankit Singhvi
Kalpit Bothra - Ankush Singhvi
Ankit Singhvi - Jitendra Chhajer
Ankit Singhvi - Vimal Singhvi
Ankit Singhvi - Kalpit Bothra
Ankush Singhvi - Dilip Saraf
Ankush Singhvi - Kalpit Bothra
Ball : 60
Run : 134