ROYAL STRIKERS v/s DD SUPERSTARS
Venue : Dharohar-The Heritage Farm Jodhpur
ROYAL STRIKERS
105/10
( 8.5 )
Ex. Run : 16
10
May, 2018 05:30 PM
toss
DD SUPERSTARS ( Bat )
DD SUPERSTARS
143/5
( 10.0 )
Ex. Run : 15
Match Info

Summary

ROYAL STRIKERS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
27-1 (Rakesh Dhariwal,1.4)
40-2 (Rishabh Sanklecha,2.5)
58-3 (Kailash Dhariwal,3.5)
71-4 (Sunil Bohra,5.0)
94-5 (Sawai maloo,7.2)
98-6 (Darshan Maloo,7.4)
98-7 (Rajesh Sanklecha,7.5)
98-8 (SPARSH JAIN,8.0)
99-9 (Mohit Chhajer,8.2)
105-10 (Rishabh Jain,8.5)
DD SUPERSTARS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Nitesh Bhansahali,0.1)
7-2 (Naresh Vadera,1.4)
32-3 (Sanyam Jain,4.1)
52-4 (Ankit Bohra,5.2)
142-5 (Manish Chhajer,9.3)

Commentary

ROYAL STRIKERS Commentary (Inngs - 2)
DD SUPERSTARS Commentary (Inngs - 1)
ROYAL STRIKERS
DD SUPERSTARS
Kailash Dhariwal
Kailash Mehta
Rishabh Sanklecha
Rakesh Dhariwal
Kailash Dhariwal
Sunil Bohra
Sawai maloo
SPARSH JAIN
Darshan Maloo
Rajesh Sanklecha
Rishabh Jain
Mohit Chhajer
Rohit Singhvi
ROYAL STRIKERS
DD SUPERSTARS
Sawai maloo - SPARSH JAIN
Sawai maloo - Sunil Bohra
Rajesh Sanklecha - SPARSH JAIN
Rishabh Sanklecha - Rakesh Dhariwal
Rishabh Sanklecha - Kailash Dhariwal
Mohit Chhajer - Rishabh Jain
SPARSH JAIN - Sawai maloo
SPARSH JAIN - Rishabh Jain
Sunil Bohra - Sawai maloo
Sunil Bohra - Kailash Dhariwal
Darshan Maloo - SPARSH JAIN
Rakesh Dhariwal - Rishabh Sanklecha
Kailash Dhariwal - Rishabh Sanklecha
Kailash Dhariwal - Sunil Bohra
Rishabh Jain - Mohit Chhajer
Rishabh Jain - Rohit Singhvi
Ball : 53
Run : 89